A kapacitív érzékelők szinte tetszőleges anyagból készült tárgyak, masszák, folyadékok, granulátumok, stb. érzékelésére alkalmazhatók.

Két különböző szerelési módú kapacitív érzékelőt különböztetünk meg:

Síkba építhető, azaz fémbe vagy más anyagba akár süllyesztve is szerelhető.

Ezek az érzékelők egymáshoz közel is lehetnek és különösen alkalmasak ömlesztett anyagok vagy folyadékok tartályfalon át (maximum 4 mm-es falvastagság mellett javasolt) történő érzékelésére, vagy tárgyak érintés nélküli észlelésére.

Síkba nem beépíthető érzékelők

Az ilyen érzékelők általában arról ismerhetők fel, feltéve, hogy hengeres, menetes tokozásúak, hogy az elejükön nem végig menetesek.

Két vagy több ilyen érzékelőt egymás mellé építve némi szünetet (szabad területet) kell hagyni az érzékelők között.

Az ilyen érzékelők különösen jól használhatók közvetlen érintkezéses szintjelzésre, azaz mikor az érzékelő aktív felülete, jellemzően egy tartályba szerelten, közvetlenül érintkezik az észlelendő anyaggal, például műnyag granulátummal, liszttel, vagy valamilyen folyadékkal.

Kapcsolási távolság

Közelítéskapcsolóként használva, a kapacitív érzékelőkkel elérhető érzékelési távolság függ a céltárgy anyagának dielektromos állandójától, illetve jól becsülhető az ezt megjelenítő redukciós tényezővel, aminek néhány anyagra vonatkozó értéke:

Anyag

Vas

Acél

Víz

Búza

Fa

Üveg

Olaj

PVC

PE

Kerámia

Redukciós tényező, kb.

1

1

1

0,8

0,7

0,6

0,4

0,4

0,37

0,3

Elérhető kapcsolási távolság = névleges kapcsolási távolság × redukciós tényező.

A névleges kapcsolási távolság függ az érzékelő méretétől és attól is, hogy síkba építhető vagy nem építhető típussal van dolgunk. Utóbbiak messzebb látnak mint síkba építhető megfelelőjük, de vigyázat, ez csak katalógusadat ami a szabványos fémtárggyal mért kapcsolási távolságot adja meg. A kapacitív érzékelők jellemzően nem fémtárgyak észlelésére használtak, és ilyenkor nagyobb kapcsolási távolságúnak bizonyulhat egy hivatalosan kisebb kapcsolási távolságra képes síkba építhető típus, mint a fémmel nála valóban számottevően nagyobb távolságra képes síkba nem beépíthető.

A kapcsolási távolságok a kapacitív érzékelők méretétől és típusától függően néhány centiméterig terjednek, de vannak meglepően nagy kapcsolási távolságra képes típusok is.

Típusok

Páratlan választékát kínáljuk a kapacitív érzékelőknek, különféle méretekben, kivitelekben és célokra, az általános érzékelők mellett speciális típusok is rendelkezésre állnak, ilyenek például a gömbölyített aktív felületű érzékelők, különösen nehéz alkalmazásokhoz, mint például erősen tapadó anyagok szintjelzéséhez.

További részletek, kapacitív érzékelők adatlapjai a gyári honlapon érhetők el, köztük például extrém kapcsolási távolságot biztosító érzékelőkkel és szintjelző kapacitív szondákkal.

Áttekintés

Az iparban rengeteg helyen használnak induktív közelítés érzékelőt, azaz induktív szenzort.
Három nagy előnye miatt terjedt el:
- érintésmentesen, azaz kopás nélkül működik
- ellenáll rezgésnek, pornak, nedvességnek
- nagy ismétlési pontossággal rendelkezik.

Működés

Az induktív szenzor az általa létrehozott mágneses tér elhangolását érzékeli.
Ez a mágneses tér a szenzor végénél nyitott, emiatt itt kilépnek a mágneses erővonalak az érzékelő testéből.
A közelébe kerülő fém tárgy módosítja az erővonalak hosszát, azaz elhangolja a belső frekvenciát, aminek hatására a kimenetik állapotát megváltoztatja.
Ez lehet acél, króm-nikkel, sárgaréz, alumínium, vörösréz. Figyelembe kell venni, hogy alumínium és vörösréz esetében a szenzor érzékenysége a felére csökken!

Fontos megjegyezni, hogy az ismétlési pontosságot csak azonos méretű és tömegű test esetén értelmezünk. Tehát egy gravírtű, egy maró vagy egy vaslemez esetén más és más lesz az érzékelési távolság.
Emiatt szerszám bemérésre nem alkalmas!
Viszont ha ugyanaz a lemez közelít a szenzorhoz, akkor az ismétlési pontosság 0.01mm alatti is lehet!


Többnyire menetes testtel és két rögzítő anyával rendelkezik, így finomhangolható a poziciója.
Kimenete kétféle lehet:
- kontakt, azaz független, mint egy relének.
- tranzisztoros:
   - NPN (kimenetét a 0V-ra húzza)
   - PNP (kimenetét a tápfeszültségre húzza)

Az induktív szenzor bekötését itt találod.

Előnyei

Az áttekintésben is szerepeltek a főbb tulajdonságai, melyeket kiegészítek a fontos felhasználási területtel:
- érintésmentes, azaz beállítható úgy, hogy szoftveres probléma, túlfutás esetén sem sérül
- por és vízálló, emiatt nem koszolódik, és akár hűtőfolyadék is fröccsenhet rá.
- nagy ismétlési pontosság, kis hiszterézis, ez teszi alkalmassá home szenzornak.

Működés

Az induktív közelítéskapcsolók működése egy nagyfrekvenciás oszcillátoron alapszik, aminek az áramfelvételét megváltoztatják a közeledő fémtárgyak. Ez a hatás nemfémes anyagokon át is jelentkezik. Az oszcillátor áramának változása egy kapcsolóerősítővel feldolgozva kétállapotú jelként kerül a kimenetre.

Az oszcillátor áramát az aktiváló tárgy érintés nélkül, az aktív felülethez közelítve változtatja meg. Az érintés nélküli észleléssel nincs szükség működtető erőre, a kapcsolás pergésmentes, nincs elhasználódás, nincs karbantartásigény, valamint az élettartam független a kapcsolás gyakoriságától.

Kapcsolási távolság

Egy adott fémmel elérhető érzékelési távolság a tipikus redukciós tényezőkből és a névleges érzékelési távolságból (Sn) számítható: érzékelési távolság = Sn × redukciós tényező

induktív érzékelők redukciós tényezője az észlelt fém függvényében

Fémfajta

Redukciós tényező kb.

FE 360

1,2

St 37

1

CrNi

0,85

V2A

0,75

V4A

0,7

Réz

0,45

Al

0,4

Cu

0,3

Au

0,24

Léteznek olyan induktív érzékelők, melyeknél fenti hatással nem kell számolni, minden fémet 100%-os távolságból érzékelnek, redukciós tényezőjük fémtől függetlenül 1.

Beépítés

Beépíthetőség szempontjából kétféle induktív érzékelő létezik:

  • Síkba építhetők, melyek fémes illetve nemfémes anyagokba egyaránt beépíthetők, fémes anyaggal is teljesen körülvehetők. Ezek az érzékelők egymáshoz közel is lehetnek.
  • Síkba nem építhetők. Ezek az érzékelők is síkba építhetők, azonban azonban kizárólag nemfémes anyagokba. Fémes anyagokból az aktív felületük ki kell, hogy álljon, és két vagy több ilyen érzékelőt egymás mellé építve szünetet / szabad zónát kell hagyni közöttük, aminek mértékét az adatlapjuk definiálja.

Két minden másban azonos, síkba építhető illetve nem építhető érzékelő közül a síkba nem építhető típus nagyobb kapcsolási távolsággal bír, kisebb méretű érzékelőknél (12 mm illetve kisebb átmérők) a kapcsolási távolságuk kb. kétszerese, nagyobbaknál kb. 50%-kal nagyobb mint a síkba építhető típusoké.

Kimenetek

Az egyenáramú kivitelek kimenőfokozatai npn vagy pnp tranzisztoros kivitelben állnak rendelkezésre. A váltóáramú típusok is félvezetős kimenettel rendelkeznek. A kimenet kapcsolófunkciója a mechanikus kapcsolókhoz hasonlóan bontó, záró vagy váltó lehet.

Az induktív érzékelők közvetlenül csatlakoztathatók elektronikus áramkörökhöz, PLC-s bemenetekhez, relékhez vagy mágneskapcsolókhoz.

A mechanikus kapcsolókhoz hasonlóan a 2- és 3-vezetékes kapcsolóérzékelők sorba vagy párhuzamba köthetők. Sorba kötésnél az érzékelők számával megszorzott, típusra jellemző feszültségeséssel és maradékfeszültséggel Ud kell számolni. Tirisztoros kimenetek párhuzamos kapcsolása esetén az elsőként bekapcsoló kimenet veszi fel a teljes terhelőáramot.

FREKVENCIAVÁLTÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Az aszinkron motoroknál említést tettünk róla, hogy két tényező határozza meg az ilyen típusú villanymotor fordulatszámát. Viszont a hálózati váltakozó áram frekvenciája és a motor pólusainak száma állandó. A hálózati frekvencia 50Hz, a pólusszám pedig a motor tekercselésétől függ, így adódik egy probléma: az ilyen típusú villanymotorok fordulatszámát nem lehet megváltoztatni. Pedig némely alkalmazást hatékonyabbá tehetünk, ha a villanymotorok fordulatszámát úgy tudnánk fokozatmentesen változtatni, hogy közben sem a hatásfok nem romlana, sem a teljesítmény nem csökkenne. Erre is több megoldás van, az egyik a speciális motor és motorvezérlő alkalmazása. pl. egyenáramú hajtás. Ezzel viszont az a probléma, hogy speciális DC motor kell hozzá, ami drága. Olcsóbb és jóval egyszerűbb megoldás frekvenciaváltó alkalmazása.

A frekvenciaváltó egy olyan készülék, amibe bevezetjük az áramot és a kimenetére aszinkron motort kapcsolunk. A frekvenciaváltó a motorra nem 50Hz-et, hanem egy tetszőlegesen változtatható frekvenciát ad, de csak bizonyos határok között. A frekvenciaváltó egyben védi a villanymotort a túlterhelés és a túlmelegedés ellen. Gyors reagálásra ad lehetőséget egy frekvenciaváltó alkalmazása, hiszen start és stop késleltetési lehetőséggel van felszerelve. Széles teljesítmény választéka (néhány 100W-tól 500-600-kW-ig) is frekvenciaváltó használata mellet érvel.

GYAKORLATI PÉLDA A FREKVENCIAVÁLTÓ ALKALMAZÁSÁRA:

A legegyszerűbb példa a frekvenciaváltó alkalmazására egy szimpla villanymotor indításból és egy sebesség állításból áll. A frekvenciaváltó START funkcióra van programozva a frekvenciaváltó egy digitális bemeneten keresztül, és kapcsolóról, vagy berendezés vezérléstől indítási parancsot kap. A frekvenciaváltó alapjelét, ami a villanymotor fordulatszámát fogja meghatározni egy analóg bemenet adja. Erre általában egy potenciométert kötnek. Így a START jelzésre a frekvenciaváltó egy ún. gyorsítási rámpa szerint a motort fokozatosan növekvő frekvenciával gyorsítani kezdi. Ez a folyamat addig tart, amíg a villanymotor el nem éri az alapjellel meghatározott sebességet, vagyis azt a sebességet, amit az analóg bemenetre kötött potenciométerrel a kezelő beállított. A villanymotor addig is forog ezzel a sebességgel, amíg a START parancsot meg nem szüntetik. A villanymotor sebességét fokozatosan a megállásig lassítja az úgynevezett lassítási rámpa. A gyorsítási és lassítási rámpák meredekségét a frekvenciaváltó paramétereivel lehet beállítani.

frekvenciaváltófrekvenciaváltók az elektromos motorok fordulatszámának változtatására szolgáló szerkezetek, amelyek fokozatmentesen képesek a motor sebességét csökkenteni, illetve növelni.

Alapvetően kétféle frekvenciaváltót különböztethetünk meg: az egy-, illetve a háromfázisú típust. Az egyfázisú frekvenciaváltók egy- és háromfázisú elektromos motorok sebbeségszabályozását végzik, míg a háromfázisúak csak a háromfázisúakét. Mivel a fejlesztés folyamatos az ipar ezen szegmensében is, manapság már igen összetett szerkezeteket is be lehet szerezni, amik akár előre is programozhatóak.

A kínálatunkban található frekvenciaváltók mindegyike kiváló minőségű, tartós, megbízható, korszerű készülék, amelyek jó ár-érték aránnyal rendelkeznek, így megérik a befektetést. Automatizálja ön is berendezéseit a legkorszerűbb frekvenciaváltókkal, amelyeket könnyedén rendelhet meg tőlük, csupán néhány kattintásra lesz szükség hozzá!

Amennyiben kérdése lenne a frekvenciaváltókról, vagy a rendelés menetéről, vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén!

Maxthermo hőfokszabályzók

Az MC5x38 sorozatú univerzális PID szabályzók használatával igényes fűtés-és hűtésszabályozási feladatok végezhetők. A P,I, és D paramétereket a készülék az autotuning (öntanuló) funkció segítségével kiméri és beállítja, de a szabályzó “ON/OFF” működésre is programozható. 1 alarm relével rendelkezik, mely igény szerint konfigurálható.

Elérhető relé és szilárdtestrelé, 0-10VDC, 4-20mA (távadóként is), valamint motoros szelep vezérlő kiemenettel is.

PID önbeálló (autotuning) szabályozás
Tápfeszültség: 90 – 260VAC
25 féle bemenet: P100, hőelemek, V, mV, mA..
300 ms mintavételi idő, 14 bit felbontás
jelfogós vagy SSR vezérlő kimenet
4-20 mA szabályzó és távadó kimenet (opció)
motoros szelep szabályzás (opció)
hibajel kimenet 13 üzemmóddal
RS-485 csatlakozás (opció)
program szabályzás (opció)
méretek:
48x48mm – MC5438
48x96mm (álló) – MC5538
96x48mm (fekvő) – MC5638
72x72mm – MC5738
96x96mm – MC5838

Kinco tápegységek!

A Kinco kapcsolóüzemű tápegységek DIN sínre rögzíthető kivitelük révén előnyösen alkalmazhatók elosztó és kapcsolószekrényekben, vezérlések és műszerezés valamint 24Vdc tápfeszültséget igénylő biztonságtechnikai rendszerekben.

DIN sínes rögzítés
kompakt méret
rövidzár elleni védelem
túlterhelés elleni védelem
működési hőmérséklet -20 ºC – +70ºC

  

E3AS sorozatú fotoelektromos érzékelő az Omrontól!

E3AS sorozatú fotoelektromos érzékelő

  • Széles, 50–1500 mm-es érzékelési távolság, amely bármilyen széles szállítószalag esetében használható.
  • TOF-típusú érzékelők bármilyen típusú szállított munkadarabhoz.
  • A kompakt érzékelőtest bárhová felszerelhető (fém- (SUS316L), műanyag borítás).
  • A betanítási módszerrel mindenki beállíthatja az optimális küszöbértékeket.
  • Az OMRON saját fejlesztésű lézertömítő módszerével gyártották (IP67/IP69K/IP67G).
  • A lerakódásgátló bevonatok csökkentik az érzékelőfelület tisztításának gyakoriságát.
  • Az IO-Link funkció csökkenti a bekapcsoláshoz és termékcserékhez szükséges idő hosszát.
  • Az OMRON saját fejlesztésű fénykibocsátó eleme garantálja az alacsony fényvisszaverő képességű tárgyak megbízható érzékelését.

Tervezzen szét- és összetartó szállítószalagokat egyetlen modellel

Az E3AS-F érzékelők a beállított távolságról színüktől és anyaguktól függetlenül képesek észlelni a munkadarabokat, ezzel is csökkentve az egyes munkadarabok kiértékeléséhez és beállításához szükséges időt. Az üzembe helyezés az adó-vevős és prizmás modellekhez képest a felére csökken, amely jelentős megtakarítást jelent.

A lerakódásgátló bevonat megakadályozza az érzékelőfelület szennyeződését

A fotoelektromos érzékelők működési elve miatt a szennyezett érzékelőfelület téves érzékelést okozhat. Az iparágban elsőként lerakodásgátló bevonatot használtunk az E3AS sorozat érzékelőfelületén, amely megakadályozza, hogy vízcseppek, olaj és por tapadjon az érzékelőfelületre, továbbá megakadályozza az objektív bepárásodását is. Vagyis a bevonat megakadályozza az érzékelőfelület szennyeződését olyan környezetekben, ahol olaj vagy por található, vagy gőz keletkezik. Továbbá csökkentettük a hibás érzékelések számát és a tisztítás gyakoriságát is.

e3as antifouling coating banner sol

Újdonságok az OMRON-tól


Találja meg terveihez a tökéletes megoldást az
Omron-nal!
Megoldások, amelyek minden területen teljesítik az Ön elvárásait

Q2A frekvenciaváltó sorozat
– Hajtástechnika
– Ipari automatizálás
– Automatizálás
– Érzékelés

Új kódolvasók és kamerás érzékelők
Microscan – A világ legkisebb, ipari vonalkód olvasó platformja

További információért kérjük, keresse Kapcsolattartó Kollégánkat vagy Ügyfélszolgálatunkat!

 

Q2V kompakt frekvenciaváltó – előre a minőség útján!

A szinte minden AC motorhoz alkalmazható Q2V az egyszerű használatot ötvözi a nagy hatékonyságú vezérléssel, és a kisebb karbantartási igény mellett energiahatékony működést is kínál.

Az új Q2V kompakt frekvenciaváltó elősegíti a rugalmas és energiahatékony motorvezérlést számos motortípus esetén az indukciós (IM) motoroktól az állandó mágneses (PM) motorokon át a szinkron reluktancia (SynRM) motorokig. Frekvenciaváltóval a háromfázisú motorok fordulatszám szabályozása valósítható meg a szivattyúk, ventilátorok és más ipari gépek sebességének beállítására.

Egyszerű telepítés és üzembe helyezés

A Q2V tervezésekor elsődleges szempont volt a rendszerbe állítás egyszerűsége: minden bemenet és kimenet gyorscsatlakozókkal telepíthető, a beépített elektromágneses (EMC) szűrőnek, a biztonsági leállító áramkörnek (STO) és a féktranzisztornak köszönhetően ráadásul egyszerűsödik a vezérlés kialakítása. A kevesebb vezetékezés pedig egyet jelent a költséghatékonysággal. A paraméterbeállítások elvégzésében egy intelligens alkalmazásbeállító is segíti a felhasználókat.

Sokoldalú alkalmazhatóság

Amellett, hogy számos különféle típusú AC motort képes kezelni, a Q2V két névleges teljesítménnyel is használható: egy a nagy igénybevételt és egy a normál igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. Ez rugalmas alkalmazhatóságot eredményez, lehetővé téve, hogy ugyanazt a típusú frekvenciaváltót használják a különféle névleges teljesítményű motorok meghajtására a terhelési jellemzők függvényében. Még sokoldalúbbá teszi, hogy a felhasználók alkalmazásvarázslók segítségével igazíthatják a meghajtót a speciális követelményekhez. A grafikus fejlesztőeszközökkel lehetőség nyílik saját programok fejlesztésére és a felhalmozódott szakmai tudás vállalaton belüli kezelésére.

Bevált, robusztus kialakítás a kevesebb állásidőért

A robusztus Q2V-t megerősített por és nedvesség elleni védőlakkozással látták el, és 10 évig üzemeltethető akár 50 °C-os hőmérsékletig anélkül, hogy karbantartást igényelne. Az eszközszintű adatrögzítésnek köszönhetően a felhasználók megelőzhetik az esetleges meghibásodásokat és a nem tervezett állásidőket. A Q2V képes nyomon követni és rögzíteni az adatokat egy helyi SD-kártyára vagy Omron NX/NJ vezérlők segítségével továbbítani őket a kívánt informatikai rendszerekbe.

Még nagyobb energiahatékonyság

A Q2V a rendszer minden eleménél biztosítja a nagyobb energiahatékonyságot. Az olyan speciális motorvezérlő módszereknek köszönhetően, mint a szivattyúkhoz és ventilátorokhoz használatos EZ Vector, a Q2V képes a motorok lehető leghatékonyabb vezérlésére. Korszerű motorvezérlő algoritmusai akár 6%-kal növelhetik a hatékonyságot aszinkron motorok és 2%-kal az állandó mágneses motorok esetében a hagyományos vezérlőkkel összehasonlítva. A Q2V további célzott energiatakarékossági funkciókat is biztosít a változó vagy alacsonyabb nyomatékigénnyel rendelkező alkalmazásokban. Ilyen esetekben automatikusan optimalizálja az energiafelhasználást, így akár 50%-os energiamegtakarítás is elérhető.

 

1. oldal / 2